Store | Cửa hàng

This is a fundraiser to help PTA make up budget shortfalls this fall. Look for a second pre-sale in late September with additional items to be announced later.

 • Don’t forget to join PTA! It’s easy to join via our online store. We know not everyone has time to volunteer with us but you can still support PTA just by joining.

Thanks for your support! 

Together we are #SummittStrong

 

Đây là một hoạt động gây quỹ để giúp Hội Phụ Huynh bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách trong mùa thu này. Chúng tôi đang  dự định tổ chức một đợt bán hàng ưu đãi thứ hai vào cuối tháng 9 với nhiều  mặt hàng nữa và sẽ thông báo để quý vị rõ.

 • Xin hãy đến với Hội Phụ Huynh, chỉ bằng cách vào gian hàng trực tuyến của chúng tôi, thật dễ dàng!  Chúng tôi biết không phải ai cũng có điều kiện dành thời gian tình nguyện với chúng tôi, nhưng quý vị  vẫn có thể hỗ trợ Hội Phụ Huynh chỉ bằng cách tham gia.

Cảm ơn sự giúp sức của quý vị!

Chúng ta cùng nhau hợp thành #Summitt Mạnh mẽ.

 

View 10 25 50 Showing all 7 Results
View Cart Product successfully added to your cart.
 • Appreciation Team Donations | Nhóm Tri Ân quyên góp

  Appreciation Team Donations | Nhóm Tri Ân quyên góp

  $5.00
  Your contribution will help Summitt’s Appreciation Team provide tokens of appreciation for all staff and non-homeroom teachers.

  Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp Nhóm Tri Ân của trường Summitt tặng quà cho tất cả nhân viên và giáo viên không chịu trách nhiệm riêng một lớp.
  Appreciation Team Donations | Nhóm Tri Ân quyên góp

  Appreciation Team Donations | Nhóm Tri Ân quyên góp

  Your contribution will help Summitt’s Appreciation Team provide tokens of appreciation for all staff and non-homeroom teachers.

  Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp Nhóm Tri Ân của trường Summitt tặng quà cho tất cả nhân viên và giáo viên không chịu trách nhiệm riêng một lớp.
  $5.00

  Appreciation Team Donations | Nhóm Tri Ân quyên góp

  $5.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle

  Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle

  $5.00
  Remember when bumper stickers were a thing? These are better.

  Quý vị có nhớ khi nào những mẫu giấy dán trên chắn xe là thứ không thể thiếu? Những loại này thì tốt hơn nhiều.
  Maximum quantity exceeded
  Minimum purchase amount of 0 items is Required
  Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle

  Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle

  Remember when bumper stickers were a thing? These are better.

  Quý vị có nhớ khi nào những mẫu giấy dán trên chắn xe là thứ không thể thiếu? Những loại này thì tốt hơn nhiều.
  $5.00

  Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle

  $5.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • PTA Membership 2020-21 | Hội Viên Hội Phụ Huynh PTA 2020-21

  PTA Membership 2020-21 | Hội Viên Hội Phụ Huynh PTA 2020-21

  $10.00
  PTA Membership for Summitt Elementary the current School Year. Enter all the information for the member joining today.

  Hội viên Hội Phụ Huynh cho năm học hiện thời. Xin vui lòng nhập tất cả thông tin cho hội viên tham gia hôm nay.
  PTA Membership 2020-21 | Hội Viên Hội Phụ Huynh PTA 2020-21

  PTA Membership 2020-21 | Hội Viên Hội Phụ Huynh PTA 2020-21

  PTA Membership for Summitt Elementary the current School Year. Enter all the information for the member joining today.

  Hội viên Hội Phụ Huynh cho năm học hiện thời. Xin vui lòng nhập tất cả thông tin cho hội viên tham gia hôm nay.
  $10.00

  PTA Membership 2020-21 | Hội Viên Hội Phụ Huynh PTA 2020-21

  $10.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • Summitt Shirt 2020-21 | Áo thun Summitt 2020-21

  Summitt Shirt 2020-21 | Áo thun Summitt 2020-21

  $10.00
  Summitt's 2020-2021 school shirts are now available! All Summitt students get a free shirt. Your student's teacher will reach out to you directly regarding sizing. (You do NOT order free t-shirts here.) 

  Áo thun Summitt năm 2020-2021 hiện đã có sẵn! Tất cả học sinh của Summitt đều nhận được một chiếc áo miễn phí. Giáo viên của học sinh sẽ liên hệ trực tiếp với quý vị về kích cỡ. (Quý vị KHÔNG đặt áo thun miễn phí tại đây.)
  Summitt Shirt 2020-21 | Áo thun Summitt 2020-21

  Summitt Shirt 2020-21 | Áo thun Summitt 2020-21

  Summitt's 2020-2021 school shirts are now available! All Summitt students get a free shirt. Your student's teacher will reach out to you directly regarding sizing. (You do NOT order free t-shirts here.) 

  Áo thun Summitt năm 2020-2021 hiện đã có sẵn! Tất cả học sinh của Summitt đều nhận được một chiếc áo miễn phí. Giáo viên của học sinh sẽ liên hệ trực tiếp với quý vị về kích cỡ. (Quý vị KHÔNG đặt áo thun miễn phí tại đây.)
  $10.00

  Summitt Shirt 2020-21 | Áo thun Summitt 2020-21

  $10.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • Birthday Marquee | Biển hiệu sinh nhật

  Birthday Marquee | Biển hiệu sinh nhật

  $10.00
  Surprise your child for their birthday by having their name show up on Summitt's Marquee sign in front of the school for an entire week! Share with us your child's name and birthdate so we can schedule their special birthday treat.

  Hãy gây bất ngờ vào sinh nhật của con em quý vị bằng cách để tên của các em xuất hiện suốt cả tuần trên biển hiệu trước trường học Summitt ! Xin hãy cho chúng tôi biết tên và ngày sinh của con quý vị để chúng tôi có thể lên lịch chúc mừng sinh nhật các em một cách đặc biệt.
  Birthday Marquee | Biển hiệu sinh nhật

  Birthday Marquee | Biển hiệu sinh nhật

  Surprise your child for their birthday by having their name show up on Summitt's Marquee sign in front of the school for an entire week! Share with us your child's name and birthdate so we can schedule their special birthday treat.

  Hãy gây bất ngờ vào sinh nhật của con em quý vị bằng cách để tên của các em xuất hiện suốt cả tuần trên biển hiệu trước trường học Summitt ! Xin hãy cho chúng tôi biết tên và ngày sinh của con quý vị để chúng tôi có thể lên lịch chúc mừng sinh nhật các em một cách đặc biệt.
  $10.00

  Birthday Marquee | Biển hiệu sinh nhật

  $10.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

  Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

  $100.00
  100% of your donation goes directly to programs hosted by the Summitt PTA for Summitt students.

  Eagle Families will receive sponsorship recognition at both Eagle Fest & Spring Fling in addition to receiving an exclusive Eagle Family Sponsor Thank You Gift!

  100% số tiền đóng góp của quý vị sẽ được chuyển trực tiếp vào các chương trình do Hội Phụ Huynh Summitt tổ chức cho học sinh Summitt.

  Các Gia đình Eagle sẽ nhận được sự công nhận tài trợ tại Lễ hôi Eagle & Chương trình gây quỹ Mùa Xuân ngoài việc nhận được Quà cảm ơn riêng của Nhà tài trợ
  Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

  Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

  100% of your donation goes directly to programs hosted by the Summitt PTA for Summitt students.

  Eagle Families will receive sponsorship recognition at both Eagle Fest & Spring Fling in addition to receiving an exclusive Eagle Family Sponsor Thank You Gift!

  100% số tiền đóng góp của quý vị sẽ được chuyển trực tiếp vào các chương trình do Hội Phụ Huynh Summitt tổ chức cho học sinh Summitt.

  Các Gia đình Eagle sẽ nhận được sự công nhận tài trợ tại Lễ hôi Eagle & Chương trình gây quỹ Mùa Xuân ngoài việc nhận được Quà cảm ơn riêng của Nhà tài trợ
  $100.00

  Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

  $100.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

  Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

  $100.00 - $2,000.00
  We invite you to become a Summitt Eagle Business Partners in Education, our business sponsorship program. 100% of money raised through Summitt’s Business Partner in Education goes directly to education programs that benefit our students.

  Chúng tôi kính mời quý vị trở thành Đối tác Kinh doanh Summitt Eagle ngành Giáo dục, chương trình kinh doanh tài trợ của chúng tôi. 100% số tiền thu được từ Đối tác Kinh doanh Summitt ngành Giáo dục sẽ được gởi trực tiếp đến các chương trình giáo dục mang lại lợi ích cho học sinh của chúng ta
  Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

  Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

  We invite you to become a Summitt Eagle Business Partners in Education, our business sponsorship program. 100% of money raised through Summitt’s Business Partner in Education goes directly to education programs that benefit our students.

  Chúng tôi kính mời quý vị trở thành Đối tác Kinh doanh Summitt Eagle ngành Giáo dục, chương trình kinh doanh tài trợ của chúng tôi. 100% số tiền thu được từ Đối tác Kinh doanh Summitt ngành Giáo dục sẽ được gởi trực tiếp đến các chương trình giáo dục mang lại lợi ích cho học sinh của chúng ta
  $100.00 - $2,000.00

  Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

  $100.00 - $2,000.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...