Home / Shop

Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle

$5.00
Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle
Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle

Home / Shop

Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle

$5.00
Remember when bumper stickers were a thing? These are better.

Quý vị có nhớ khi nào những mẫu giấy dán trên chắn xe là thứ không thể thiếu? Những loại này thì tốt hơn nhiều.
Homeroom Teacher
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 items is Required
Maximum purchase amount of 0 is Allowed
Your Price: $5.00
5.000
A one-time price of $5.00 will be added to your order.
489 Left in Stock
Facebook
X
Email
  • Description

This item is part of the Summitt Eagles spirit gear pre-sale for back-to-school!  This year, the car decal is student-designed to represent the Houses of Summitt.

Món đồ này nằm trong chương trình bán hàng ưu đãi Summitt Eagles cho mùa tựu trường! Chúng tôi đang bán hình dán xe hơi, khẩu trang, mũ, mũ xe tải và dây đeo.