Home / Shop

Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle

$5.00
Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle
Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle

Home / Shop

Summitt Eagle Car Decal | Hình vẽ in dán cho xe Summitt Eagle

$5.00
Remember when bumper stickers were a thing? These are better.

Quý vị có nhớ khi nào những mẫu giấy dán trên chắn xe là thứ không thể thiếu? Những loại này thì tốt hơn nhiều.
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 items is Required
Maximum purchase amount of 0 is Allowed
5.000
Facebook
Twitter
Email
  • Description

This item is part of the Summitt Eagles spirit gear pre-sale for back-to-school! We are offering car decals, masks, ball caps, trucker caps and lanyards. Sales will be open until Sunday, August 23rd at 10 pm. Items will be distributed in September.

This is a fundraiser to help PTA make up budget shortfalls as we expect many of our fall events to be canceled. Look for a second pre-sale in late September with additional items to be announced later.

*Consider donating to our mask fund. PTA would love to provide extra masks for those who need them. All funds will go toward purchasing Summitt Elementary masks.

Món đồ này nằm trong chương trình bán hàng ưu đãi Summitt Eagles cho mùa tựu trường! Chúng tôi đang bán hình dán xe hơi, khẩu trang, mũ, mũ xe tải và dây đeo. Đợt bán hàng sẽ được mở cho đến 8 giờ tối Chủ Nhật, ngày 23 tháng 8. Các mặt hàng sẽ được giao vào đầu tháng 9.

Đây là hoạt động gây quỹ để giúp Hội Phụ Huynh bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách vì chúng tôi đoán rằng nhiều sự kiện mùa thu của chúng ta sẽ bị hủy bỏ. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức một đợt bán hàng thứ hai vào cuối tháng 9 với nhiều mặt hàng khác, và sẽ được thông báo sau.

* Xin quan tâm đến việc quyên góp khẩu trang. Hội Phụ Huynh rất muốn chuẩn bị một số khẩu trang dự phòng để cung cấp cho những ai cần. Tất cả số tiền bán hàng sẽ được dùng để mua khẩu trang cho Trường Tiểu học Summitt.