Virtual Book Fair This Week! Hội sách trực tuyến trường Summitt

15 Nov

We are so excited about our Book Fair starting next week (November 16-29)!!   At the Virtual Book Fair you will find the latest and finest titles for kids, as well as books of interest to parents. 

Check out the Book Fair Flyer for all the latest releases.  The online book fair will contains the NEW Scholastic Book Fair App and a schedule of events:

  Summitt Elementary Online Book Fair 

This is where you will find our New Virtual Book Fair! Students and parents can ‘view’ the book cases, ‘walk’ up and ‘select’ a book and ‘Add to Cart’ to purchase books for your child. 

Thật vui mừng vì Hội sách của chúng ta bắt đầu vào tuần sau (16-29 tháng 11) !!Tại Hội sách Ảo, quý vị sẽ tìm thấy những đầu sách mới nhất và hay nhất dành cho trẻ em, cũng như những cuốn sách mà phụ huynh quan tâm.

Xin nhớ đánh dấu vào lịch của quý vị để tham gia Đêm Gia đình PJs của chúng ta vào ngày 18 tháng 11 từ 6: 30-7: 30 tối, được tổ chức trên ZOOM, nơi cả gia đình có thể cùng vui chơi.

Xin hãy xem kỹ Tờ rơi Hội Sách để biết tất cả các bản phát hành mới nhất. Hội sách trực tuyến sẽ có Ứng dụng MỚI  về Hội Sách trường học và lịch trình các sự kiện:Hội sách trực tuyến trường tiểu học SummittĐây là nơi quý vị sẽ tìm thấy một Hội Sách Ảo Mới Mẻ của chúng tôi! Học sinh và phụ huynh có thể “xem” các tủ sách, “bước lại gần”  “chọn” một cuốn sách và “Bỏ vào giỏ hàng” để mua sách cho con quý vị.