Gói quà tặng Thầy cô và Nhân viên trường Summitt 

This year our staff at Summitt has been amazing!  Because of that, we want to take a week to celebrate them! May 3rd through the 7th is teacher appreciation week. To make things a little easier on everyone, we want to offer a simple bundled option that we will provide and deliver for $10. 

The bundle will include items dropped off daily:

  • Cold drinks and snacks dropped off to them at their classrooms
  • Candy and fruit- (think candy bar cards from the 90’s)
  • Popcorn
  • Bundt cake from Nothing Bundt Cakes
  • Lunch

Feel free to support more than one staff member by buying multiple bundles. Thanks for helping make Summitt’s staff feel appreciated!

Gói quà tặng Thầy cô và Nhân viên trường SummittNăm nay hội đồng giáo dục  của chúng ta tại trường Summitt thật tuyệt vời! Vì vậy, chúng tôi muốn dành một tuần để chúc mừng họ! Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 5 là tuần lễ Tri ân Giáo viên. Để thuận tiện hơn cho mọi người, chúng tôi sẽ làm một  gói quà đơn giản và giao hàng với giá $10.
Gói quà này sẽ  gồm có các loại sau đây và được giao mỗi ngày:

  • Thức uống lạnh và món ăn nhẹ gởi đến  giáo viên tại lớp của họ.
  • Kẹo và trái cây- hãy nghĩ đến thẻ thanh kẹo 1990s
  • Bắp rang bơ
  • Bánh ngọt Nothing Bundt cakes
  • Bữa trưa

Vui lòng hỗ trợ  hơn 1 nhân viên. Cảm ơn quý vị đã giúp để làm cho nhân viên của Summitt cảm thấy được trân trọng !