Hi PTA Members!
Phụ huynh thân mến,
Our next PTA meeting will be on Tuesday, December 7 at 6:00pm. Zoom information is below. We’d love for you to join us. We’ll be going over regular PTA business, review our achievements for this year, and talk about advocacy efforts needed from parents and members. 


Xin mời phụ huynh tham dự buổi họp vào ngày thứ ba,  7 tháng 12, chi tiếc được ghi bên dưới.  Chúng ta sẽ bàn về vấn đề thường lệ của hội, ôn lại những thành quả trong năm, và nói về nổ lực vận động cần thiết của các thành viên và phụ huynh.

Your voice and membership matter. Thank you for being part of the Summitt Elementary PTA!
Tiếng nói và tư cách thành viên của quý vị rất quan trọng.  Xin thành thật cảm ơn sự gia nhập vào hội của quý vị!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84206927688?pwd=N1RtZzZTRElPU0dEOVpTT0p5ZmNnQT09