Pick Up for Mid-Autumn Festival Goodies!

23 Sep

Free Event Goodie Bag Distribution (Pick up Now!)
There are two ways to pick up your student’s free interactive goodie bag. Please, only one bag per registered Summitt student. (We are sorry but at this time, we do not have bags for non-Summitt siblings).

Please pick up a goodie bag for your student even if you know you won’t be able to attend Friday’s live event. There are tons of goodies in there for asynchronous fun and learning!)

1. Neighborhood porch pick-up: Monday-Thursday, September 21-24 – Swing by one of several porches in area neighborhoods at your convenience to pick up the goodie bags. Email midautumnfestival@summitteagles.org for the location nearest you.

2. Drive-Thru pick up at Summitt’s Front Drive: Mon, Sept 21 5-7pm or Tues Sept 22 6-8pm

Địa điểm Không tiếp xúc tại Hiên nhà để Nhận túi quà miễn phí cho Lễ hội Ảo mừng
Một túi cho mỗi học sinh đã ghi tên. (Chúng tôi rất tiếc nhưng tại thời điểm này, các anh chị em của học sinh Summitt không học tại Summitt sẽ không được nhận túi). Vui lòng chọn một chiếc túi cho con em của quý vị dù quý vị sẽ không thể tham dự lễ hội truyền hình trực tiếp vào thứ Sáu. Trong túi có rất nhiều thứ rất thú vị để vui chơi và học tập lúc tự làm việc!)

1. Lái xe ngang qua cổng trước của trường Summitt: Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, hoặc Thứ Ba ngày 22 tháng 9 từ 6 giờ đến 8 giờ chiều.
2. Ở hiên nhà khu hàng xóm: Thứ Hai-Thứ Năm, ngày 21-24 tháng 9 – Quý vị  có thể thuận tiện ghé qua một trong những hiên nhà trong khu hàng xóm để nhận túi quà.

lantern festival