Get Ready for Winter with Summitt Eagles Gear

1 Oct

Get your Summitt Eagles cold-weather gear in October through the PTA’s second pre-sale. In lieu of Eagle Fest, we are offering pullover hoodies, zip-up hoodies, winter hats, patches and yard signs. Look for items to be distributed in November.  Show your Summitt pride with a yard sign. PTA is offering an optional $5 delivery fee to your yard sign if you want to get it right away. We have ordered 300 signs to sell. Help us reach our goal!

Mùa đông đang tới!

Hãy mua đồ dùng mùa lạnh Summitt Eagles vào tháng 10 thông qua đợt bán trước thứ hai của Hội Phụ Huynh. Thay vì Lễ Hội Mùa Thu, chúng tôi đang rao bán áo nỉ mũ chui đầu , áo nỉ mũ  có khóa kéo, mũ mùa đông, bảng cắm ngoài sân. Hãy tìm kiếm các mặt hàng sẽ được phân phối vào tháng 11.

Hãy thể hiện niềm tự hào Summitt với một bảng cắm trên sân. Hội Phụ Huynh đang chào bán bảng hiệu cắm sân với phí giao hàng $ 5 tùy chọn nếu muốn lấy ngay. Chúng tôi đã đặt hàng 300 bảng hiệu để bán. Xin hãy giúp chúng tôi đạt được mục tiêu!

https://summitteagles.org/store/