What: WatchD.O.G.S. ‘Dads & Kids’ Pizza Night!

When: September 13th, 5:30 pm 
Attention all Fathers/Father-figures of Summitt students (Dads, step-dads, grand-dads, uncles, adult brothers, etc.): are you interested in spending a day at school, interacting with Summitt students, being a positive role model, and providing an extra set of eyes and ears on campus? Join us Tues, Sept. 13 from 5:30-7 pm with your Eagle(s) for FREE PIZZA, drinks, and fun and to learn about the Summitt WATCH D.O.G.S.® (Dads Of Great Students) Program! Register for the event here!

Watch D.O.G.S.  Đêm ăn pizza của ‘Ba và con’!  – Ngày 13 tháng 9, 5:30 chiều

Kính gởi tất cả người cha, bố, dượng, ông nội, ngoại, chú, bác, anh trai người lớn, v.v. của học sinh trường Summitt.  Bạn có muốn dành một ngày hoặc vài tiếng ở trường, chú ý, tương tác với học sinh Summitt, và làm một hình mẫu lý tưởng không?  Tham gia vui chơi với chúng tôi Thứ Ba, ngày 13 tháng 9 từ 5:30-7 giờ chiều và các học sinh của bạn để ăn uống MIỄN PHÍ, và để tìm hiểu về chương trình Summitt WATCH D.O.G.S.®  (Dads Of Great Students, cha của học sinh tuyệt vời)!  Đăng ký sự kiện tại đây.